11.28.2008 | Wuppertal | Schauspielhaus | 7:30 p.m.
Tickets
11.29.2008 | Wuppertal | Schauspielhaus | 7:30 p.m.
Tickets
11.30.2008 | Wuppertal | Schauspielhaus | 7:30 p.m.
Tickets
 

DIE SIEBEN TODSÜNDEN (THE SEVEN DEADLY SINS)

The seven deadly sins/Don’t be afraid   
Music by Kurt Weill    Texts by Bertolt Brecht
An evening of dance by Pina Bausch


   Foto: © Marteen Vanden Abeele
Fest with Pina
Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions